Slotwebinar Total Value Wall

‘Waterstromen optimaal inzetten in stedelijke omgeving’
Op woensdag 23 juni van 9u30 tot 11u15.

Lees hier meer en schrijf je in.

Muurtuin heeft als eerste brandattest voor gevelgroen beet

Muurtuin, een Antwerps bedrijf gespecialiseerd in verticaal groen, heeft een primeur beet. De firma kan als eerste in België een brandattest voorleggen voor zijn muurtuinen, meer bepaald in brandreactieklasse B-s2, d2 die aan de reglementaire voorschriften beantwoorden voor middelhoge gebouwen (tot 25 meter hoog!). “Een revolutie in de sector gezien de brandweer voor gevelgroen tot nu toe altijd uitzonderingen moest toestaan”, aldus Teun Depreeuw, zaakvoerder van Muurtuin.

Lees het volledige artikel

Breng verticaal groen in je leven

Wie in de stad woont, heeft doorgaans weinig plek om een weelderige Franse tuin aan te leggen. Een interessante oplossing is om in de hoogte te werken en je terras- of gevelmuur een groene make-over te geven. Teun Depreeuw (Muurtuin) zet de mogelijkheden, voordelen en effecten van verticaal groen op een rij.

Lees het volledige artikel

Muurtuin, de groene schil voor de stad van de toekomst

Teun Depreeuw en Marc Ottelé aan het woord tijdens de Dag van de openbare ruimte.
Klik hier voor het artikel op rescape.be en hier voor het interview.

Muurtuin is ook vertegenwoordigd op een tentoonstelling tijdens Batibouw.

Lezing 1 februari: Rekenen met groen

Lezing op 1 februari in het kader van de Dag van de openbare ruimte.

Kamp C beloont innovatief waterzuiveringsysteem van Muurtuin.be

Zuivering van ‘grijs’ en zelfs ‘zwart’ water via verticaal groen is geen fata morgana, maar vandaag al haalbare kaart voor steden, bedrijven en particulieren. Met het innovatieve Total Value Wall-systeem van Muurtuin.be, een bedrijf van Teun Depreeuw. Deze duurzaam-bouw-ondernemer is uitvinder van het baanbrekende systeem dat “de wanden een waarde geeft”, zoals hij het zelf uitdrukt, door integratie van duurzaam groenbeheer met innovatief lokaal waterbeheer.

Op 21 maart j.l. ontving zijn bedrijf Muurtuin.be een van de vier CleanTechVouchers uit handen van Kamp C-voorzitter Peter Belsen. Met de voucher ondersteunt de provincie Antwerpen KMO-initiatieven die volgens de jury “een unieke bijdrage aan duurzaam bouwen leveren”.

Pilootopstelling

In 2015 realiseerde Depreeuw een pilootopstelling van een verticale groene wand voor zuivering van zwart water (i.s.m. kennisinstellingen VITO en PCS). Het zuiveren van water via planten, zoals in rietvelden, is uiteraard al lang gekend. Ook op academisch niveau werd dit al eerder onderzocht, maar de vergaarde kennis is nog niet eerder op deze manier geïmplementeerd. Dankzij Kamp C en de provincie Antwerpen kon de werking van de Total Value Wall onomstotelijk vastgesteld worden.

Total Value

Groene gevels bieden een natuurlijke, duurzame oplossing voor de grote uitdagingen van deze tijd, in het bijzonder in stedelijke omgevingen. De Total Value Wall van Muurtuin.be creëert een aangenamer milieu in verschillende opzichten: gebouwen zijn beter beschermd en gaan langer mee, aangenamer microklimaat rondom gebouwen, de planten verhogen de biodiversiteit en zorgen voor een grotere flora en fauna (o.a. nuttige insecten). Toepassing van dit systeem in de openbare ruimte verhoogt de groenoppervlakte op plaatsen waar de ruimte voor groen veelal schaars is. Het nieuwe systeem voegt daar hergebruik van regen-, grijs en zwart water (zogenaamd “kakwater”, aldus Depreeuw) aan toe, o.a. voor toiletten en irrigatie.

Een totaalpakket aan duurzame voordelen voor alle betrokken partijen dus.

Contact: Teun Depreeuw, 0495/52 24 62

Alle informatie over verticaal groen voor alle toepassingen en op elk formaat vindt u steeds terug op www.muurtuin.be

Over Muurtuin.be

MUURTUIN BVBA is een Vlaamse KMO die bekend staat voor het leveren van hoogwaardige systemen voor niet-grondgebonden gevelgroen (i.e. living wall systems) voor gemeenten, bedrijven, architecten en particulieren. Het muurtuin-systeem van Muurtuin.be fungeert als een volwaardige bouwschil met cruciale bouwtechnische voordelen, zoals betere thermische isolatie, geluidsisolatie, een positieve invloed op de levensduur van de gevel en een lager brandrisico. Met additioneel nog een positief effect op de gezondheid van de gebruiker, door de verbeterde luchtkwaliteit, minder fijnstof en meer zuurstof. Meer info: www.muurtuin.be

Over Kamp C

Kamp C is het provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Het is een site, gevestigd in de gemeente Westerlo, van 10 ha groot. Het provinciebestuur bouwt hier een domein rond duurzaam bouwen en leven uit.