Voor steden en gemeenten

Wat betekent een hogere levenskwaliteit voor u als stad of gemeente?

Natuurlijk wilt u de leef- en werkomgeving van uw stad of gemeente verhogen. Wat idealiter samen moet gaan met duurzaamheid en biodiversiteit. Want dat zal zich uiteindelijk uit betalen in betere sociale cohesie, minder overlast, lagere kosten en een duurzamer imago.

Muurtuinen zijn hiervoor de perfecte oplossing. Vooral op plekken met weinig groen en een hoge concentratie aan fijnstof en CO2. Een muurtuin verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk, hij neemt fijnstof op en produceert zuurstof. In de zomer blijft de warmte vaak hangen in een stedelijke omgeving, zodat de stad opwarmt. Door de boost aan groen koelt die sneller en beter af.

Daar komt nog het aspect van de verfraaiing bij. Alleen al het uitzicht op groen geeft een gevoel van geluk, vitaliteit en werkt stress-verlagend.

En wist u dit al?

  • In groene wijken is minder criminaliteit
  • Wonen in een groene omgeving geeft een gevoel van veiligheid
  • Op groene schoolpleinen wordt minder ruzie gemaakt en minder gepest
  • Patiënten in het ziekenhuis herstellen sneller na een operatie bij uitzicht op groen.

Als werkgever biedt u uw personeel uiteraard dezelfde voordelen als een bedrijf.