Skip to main content

10 redenen om
een muurtuin te nemen

Waarom zou je een muurtuin nemen? Voor meer levenskwaliteit!

No. 1

Dagelijks genot

Door groenten, kruiden en eetbare planten in je groene muur, maar alle planten zorgen voor een mooiere en aangenamere omgeving.

No. 2

Verbetering van je gezondheid & welzijn

In groene omgevingen zijn mensen productiever, tevredener en gelukkiger toont de wetenschap ons. Groen is stressverlagend en mensen herstellen sneller van vermoeidheid en ziekte.

No. 3

Betere luchtkwaliteit

Groene planten en bomen zuiveren de lucht in en om huizen en gebouwen. Ze nemen fijnstof op en zetten CO2 om in zuurstof.

No. 4

Ondersteun de biodiversiteit

Vooral in de stad maken groene muren het verschil voor al het dierlijk leven, zoals vogels, bijen en insecten.

No. 5

Betere geluidsisolatie

Planten in plaats van harde geluidsweerkaatsende stenen en beton, dat is een no-brainer. Zeker in dichtbevolkte stedelijke gebieden een groot voordeel.

No. 6

Water-recycling

Een groen muur heeft water nodig, zoals elke tuin of balkonplant. Dat kan slim geregeld worden met een automatische druppelaar: efficiënt en gemakkelijk. Beter nog is dat onze muurtuin afvalwater kan gebruiken én dat meteen ook zuivert!

No. 7

Groenere omgeving

Mensen voelen zich gelukkiger en vitaler in een groene omgeving. Dat geldt zowel buiten als binnen.

No. 8

Veiligere buurt

Groene wijken blijken bovendien veiliger te zijn. Er komt echt minder criminaliteit voor, op groene schoolpleinen maken kinderen zelfs minder ruzie en komt pesten minder voor. We hebben in groene omgevingen een groter gevoel van veiligheid.

No. 9

Lagere energiekosten

Een muurtuin fungeert als extra isolatielaag (een extra spouw), waardoor het ’s zomers koeler en ’s winters warmer blijft. Het koeleffect werkt ook nog door afkoeling van de omgevingslucht (door water te verdampen) en doordat ze minder warmte absorberen.

No. 10

Matigen buitentemperatuur

Een groene muur tempert de hitte rond gebouwen aanzienlijk, zodat binnen minder koeling nodig is. Stenen en beton zorgen namelijk voor het bekende ‘urban heat island effect’ of hitte-eilandeffect. Een muurtuin maakt echt een groot verschil. 

Goed om te weten!

Een groene muur is niet zo duur als je denkt. Het modulaire systeem van Muurtuin is eenvoudig te plaatsen en gemakkelijk in verzorging en onderhoud.

Download de brochure met alle voordelen van een groene muur.
Om te bespreken met uw (tuin)architect, uw huisgenoten of uw werkgever.

Vraag direct meer informatie over de aanleg van een muurtuin op uw locatie.