Skip to main content

Heeft een groene muur veel onderhoud nodig?

Het onderhoud van verticale tuinen: wateren, wieden en voeden.

Heeft u uw planten gekozen, dan begint het genieten. Voor de aanleg van een groene muur heeft u enkel een stopcontact, een waterkraantje en een afwatering of drainage nodig.

Daarbuiten heeft een muurtuin, zoals elke tuin, vooral een liefderijke verzorging nodig. Onze Muurtuin bestaat uit plantzakjes, gevuld met substraat, met de mogelijkheid van automatische bewatering en bemesting.

Dat maakt een groene muur veel onderhoudsvriendelijker dan een horizontale tuin.

Het onderhoud van uw groene muur (ca. 3 maal per jaar of op afroep) kunt u volledig aan ons overlaten. Bij hoge gevels is dit aan te raden, in verband met de moeilijkere bereikbaarheid.

Wanneer bereikbaarheid geen probleem is, kunt u het onderhoud ook geheel of gedeeltelijk in eigen hand nemen.

  • Een groene muur in je salon

Op welke dingen moet je letten bij het onderhoud van een groene muur?

  1. Minder onkruid: vergeet dagenlang wieden!
  2. Automatische voorgeprogrammeerde druppelaars: efficiënt en waterbesparend
  3. Bemesting: dagelijks of enkele malen per jaar; kan ook automatisch
  4. Beperkt snoeien in het najaar
  5. Vervangen van eenjarige planten (1x per jaar) en af en toe vervangen van meerjarige planten
  6. Ecologische bestrijding van ziektes

Automatische bewatering

De automatische bewatering is zuinig en afgesteld op de behoefte van de gekozen planten middels vochtsensoren. Daarbij maken we bij voorkeur gebruik van regenwaterrecuperatie vanuit ecologische overwegingen en voor het plantwelzijn.

Vervangen van planten

Afhankelijk van de plantkeuze (eenjarigen of vaste en winterharde planten) moet uw groene muur in het voorjaar opnieuw ingeplant worden. Net zoals in een horizontale tuin.

Door extreme weersomstandigheden (hitte, kou) krijgen sommige planten veel te lijden. Het komt voor dat enkele planten in de muurtuin vervangen moeten worden.

De bemesting

Voor bemesting geldt: meer voeding betekent meer groei (en meer onderhoud!). Meestal kunt u bemesting beperken tot drie maal per jaar: voorjaar, zomer en najaar.

De juiste plantenkeuze

Bij de juiste keuze en behandeling van de planten zal de uitval beperkt zijn. Met een goed uitgekiende mix van verschillende plantsoorten kunnen veelvoorkomende plantziektes, zoals bepaalde schimmels, grotendeels voorkomen. In sommige gevallen moet er wel bestreden worden met ecologische middelen.

Een groene muur heeft minder onderhoud nodig dan een horizontale tuin.

Teun van Muurtuin
stopcontact van een groene muur

Electriciteit

Een stopcontact voor je Groene muur

Kies je voor automatische bewatering dan heb je ook een stopcontact nodig.

watertoevoer groene muur

Water

De watertoevoer voor je groene muur

Vochtsensoren regelen de (regen)watertoevoer automatisch.

Plantenziektes vermijden

Plantenkeuze

Onderhoudsvriendelijke planten

Door de juiste planten te kiezen kan je veel plantenziektes vermijden.

Tuinman voor groene muur

Bereikbaarheid

Toegang tot je groene muur

Je kan het onderhoud van je muurtuin ook aan ons overlaten.

Heeft u nog vragen over het onderhoud van een groene muur?