Skip to main content

Muurtuin heeft als eerste brandattest voor gevelgroen beet

04 februari 2021 door Teun Depreeuw
Groene muur winkel

Muurtuin, een Antwerps bedrijf gespecialiseerd in verticaal groen, heeft een primeur beet. De firma kan als eerste in België een brandattest voorleggen voor zijn muurtuinen, meer bepaald in brandreactieklasse B-s2, d2 die aan de reglementaire voorschriften beantwoorden voor middelhoge gebouwen (tot 25 meter hoog!). “Een revolutie in de sector gezien de brandweer voor gevelgroen tot nu toe altijd uitzonderingen moest toestaan”, aldus Teun Depreeuw, zaakvoerder van Muurtuin.

“Bij het kiezen voor groene gevels kan brandveiligheid voor opdrachtgevers een hinderpaal vormen”, stelt Teun Depreeuw. “Heel wat bouwmaterialen op de markt kunnen namelijk een brandattest voorleggen. Dat was tot nu toe niet het geval voor muurtuinen. Wanneer er gebouwen werden gerealiseerd met verticaal groen moest de brandveiligheid door de brandweer apart beoordeeld worden en moet er een uitzondering worden toegestaan. In bepaalde gevallen werden bijkomende maatregelen geëist zoals extra irrigatieleidingen om te voorkomen dat het gevelgroen vuur zou vatten in geval van brand.”

Mijlpaal

Muurtuin kan sinds kort een attest in de brandklasse B-s2, d2 voorleggen wat aantoont dat het systeem een brandtest volgens de geldende Europese normen heeft doorstaan en voldoet aan de geldende normeringen. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en voor gevelgroen tout court aangezien het nu zonder bijkomende voorzorgsmaatregelen of investeringen op grootschalige bouwprojecten kan toegepast worden”, besluit Teun Depreeuw.

Meest recent nieuws